Triggerpunkt terapi

Smertebehandling

Et triggerpunkt er som en lille knude i muskelvævet. Det opstår i forbindelse med særlige belastninger eller ulykkestilfælde og skaber en permanent spændingstilstand i musklen med alt, hvad det medfører af gener. Det interessante er, at selv om triggerpunktet føles ømt, vil den egentlige og vedvarende smerte sendes videre og opleves andre steder i kroppen. Dette leder ofte til misvisende diagnoser og udsigtsløs behandling af smertende områder.

Triggerpunkter kan behandles gennem massage. Triggerpunkt behandling har vist sig virksom i forbindelse med frossen skulder, tennisalbue, forstuvninger og andre almindeligt forekommende smerter overalt i kroppen, men også skader efter skader forbindelse med gigt kan lindres.

Behandling af:

Fibromyalgi
Lændesmereter
Hovedpine
Myofascial smerte syndrom
Karpal-tunnel syndrom
Tennisalbue
Nakke  og kæbesmerter
Frossen skulder
Gigt
Smerter i knæog fødder
Traumer eefter ulykker
Ledsmerter
Muskelsmerter

Og meget mere